Ето някои бащи с носилки, които ще разтопят сърцето ти. Все пак, мъжете също са способни да показват любовта си и привързаността си към децата си. Те показват, че за тях също е стойносттна физическата и психологичната връзка както между майка и дете, така и между баща и дете. Бебетата не са изцяло отговорност на майкте и по този начин бащите също показват колко отдадени могат да са.

Насладете се на селекцията!